european funds

Przeprowadzenie badan przemysłowych oraz prac rozwojowych w Setapp.

Setapp Sp. z o.o. realizuje projekt nr 149/RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19 w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 pt.: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w SETAPP Sp. z o.o. w Poznaniu w zakresie budowy innowacyjnego narzędzia wspomagającego proces załadunku, mocowania i bezpiecznego transportu ładunków w jednostkach transportowych (CTU)

Przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie innowacyjnej technologii wspierania procesu załadunku i mocowania ładunków w jednostkach transportowych (CTU). Rozwiązanie pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa podczas załadunku, przeładunku i transportu ładunków oraz optymalizację i standaryzację procesów związanych z załadunkiem i mocowaniem towarów zgodnie najnowszymi normami i przepisami. Technologia ma odznaczać się skalowalnością na wiele dziedzin biznesowych, w tym dla Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji tj. logistyki, sektora IT/ICT oraz pośrednio przemysłu maszynowego.

Cel i rezultat (efekt) projektu

Przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie innowacyjnej technologii wspierania procesu załadunku i mocowania ładunków w jednostkach transportowych (CTU). Rozwiązanie pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa podczas załadunku, przeładunku i transportu ładunków oraz optymalizację i standaryzację procesów związanych z załadunkiem i mocowaniem towarów zgodnie najnowszymi normami i przepisami. Technologia ma odznaczać się skalowalnością na wiele dziedzin biznesowych, w tym dla Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji tj. logistyki, sektora IT/ICT oraz pośrednio przemysłu maszynowego.

 

Celem i rezultatem (efektem) projektu jest:

  1. dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa
  2. stworzenie i wprowadzenie do oferty nowej innowacyjnej usługi dedykowanej procesom logistycznym
  3. pozyskanie odbiorców z nowych dla firmy branż TSL
  4. wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nie technologicznej
  5. wykorzystanie efektów działalności B+R poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii, we własnej działalności (transfer pasywny innowacji),
  6. wykorzystanie efektów działalności B+R poprzez komercjalizację opracowanej technologii na zasadach rynkowych w działaniach przedsiębiorstw (transfer aktywny
    innowacji)
  7. podniesienie znaczenia firmy i rozpoznawalności marki SETAPP, poprzez szerokie rozpowszechnienie wyników badań i prac rozwojowych
  8. wzrost przychodów i zysków firmy z działalności innowacyjnej.

Data rozpoczęcia projektu: 2020-04-30

Data zakończenia projektu: 2021-08-31

Całkowita wartość projektu: 1 645 105,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 625 900,00 PLN

Kwota dofinansowania / wkład Funduszy Europejskich: 1 221 000,00 PLN

logo_FE_Program_Regionalny_rgb
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk
samorzadwojewodztwawielkopolskiego-0x125-c-default
FE_EFRR_POZIOM-Kolor
Skip to content