european funds

Setapp Sp. z o.o. realizuje projekt nr PMT/2249/1N/2020 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014–2020, PODDZIAŁANIE 3.3.1. „Polskie mosty Technologiczne”

Celem projektu jest przygotowanie firmy Setapp Sp. z o.o. do wprowadzenia na rynek kanadyjski nowego produktu – symulatora szkoleniowego Simmersiv.

 

Mierzalne efekty projektu:

  • Liczba zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych na rynku docelowym przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji – 1
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów/usług/technologii będących przedmiotem wniosku na rynku docelowym – 60 000,00 PLN

 

Wartość projektu: 200 000,00 PLN

FE_POIR_poziom_pl
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk
polska_agencja-inwestycji_i_handlu_logo_rgb
FE_EFRR_POZIOM-Kolor
Skip to content