European Funds

Wprowadzenie na rynek kanadyjski symulatora szkoleniowego Simmersiv.

ESTIMATE PROJECT european funds Setapp Sp. z o.o. realizuje projekt nr PMT/2249/1N/2020 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014–2020, PODDZIAŁANIE 3.3.1. „Polskie mosty Technologiczne” Celem projektu jest przygotowanie firmy Setapp Sp. z o.o. do wprowadzenia na rynek kanadyjski … Read More

Udział w branżowym programie promocji

ESTIMATE PROJECT european funds Projekt „Rozwój działalności eksportowej firmy Setapp poprzez udział w branżowym programie promocji” objęty jest umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-30-0223/20-00, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. … Read More

innowacyjne narzędzie wspomagające procesy logistyczne

ESTIMATE PROJECT european funds Przeprowadzenie badan przemysłowych oraz prac rozwojowych w Setapp. Setapp Sp. z o.o. realizuje projekt nr 149/RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19 w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 pt.: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w SETAPP Sp. z … Read More

Opracowanie innowacyjnej technologii szkoleń z wykorzystaniem technologii VR

ESTIMATE PROJECT european funds Przeprowadzenie badan przemysłowych oraz prac rozwojowych w Setapp. Setapp Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPWP.01.02.00-30-0045/17 w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 pt.: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w SETAPP Sp. z … Read More

Rozwój działalności eksportowej firmy SETAPP, poprzez promowanie produktów i usług z branży IT na rynkach zagranicznych

ESTIMATE PROJECT european funds Projekt „Rozwój działalności eksportowej firmy SETAPP, poprzez promowanie produktów i usług z branży IT na rynkach zagranicznych” objęty jest umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-30-0029 / 17-00, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i finansowany w ramach … Read More

Skip to content